wt., 11/30/2010 - 01:00

Materiały do pobrania

Publikujemy materiały z konferencji "Jak sutecznie uczyć przedsiębiorczości?" 20.11.2012 r.

 

Publikujemy materiały z III edycji Dni Przedsiębiorczości 16-11-2012

Publikujemy materiały z konferencji 26-11-2010.

Wzory umów

  • wzór umowy zlecenie dla nauczyciela prowadzącego sprawozdawczość z realizowanych lekcji obowiązkowych w ramach przedmiotu "Podstawy Przedsiębiorczości"
  • wzór raportu do umowy zlecenia dla  nauczyciela prowadzącego sprawozdawczość z realizowanych lekcji obowiązkowych w ramach przedmiotu "Podstawy Przedsiębiorczości" (Excel)
  • umowa zlecenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Być przedsiębiorczym"
  • wzór raportu do umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Być przedsiębiorczym"
  • wzór rachunku do umów zlecenia - załącznik nr 2 do umowy
  • wzór karty pracy do umów zlecenia - załącznik nr 3 do umowy
  • wzór raportu Opiekuna Szkolnego

Wzory dzienników

  • wzór dziennika - zajęcia obowiązkowe w ramach przedmiotu "Podstawy Przedsiębiorczości"
  • wzór dziennika - zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Być przedsiębiorczym"

Wzory kart czasu pracy

Zapisy umieszczone w kartach są jedynie przykładami, karty należy dostosować do posiadanej umowy.

Logotypy

Pliki z rozszerzeniem jpg. można pobrać, klikając na link prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "zapisz element docelowy jako".

Powrót